USER ID

Gaji Kakitangan
Majlis Sukan Negara Malaysia

Sila Login untuk menyemak.


- Authentication -
  No Kad Pengenalan  
Kata Laluan
 
 

 

Jika anda menghadapi sebarang masalah untuk akses, sila hubungi :

Cawangan Sumber Manusia
Tel : 03-89925610 / 89929827

atau
Bahagian Kewangan
Tel : 03-89929814

dan

Jika anda menghadapi sebarang masalah teknikal, sila hubungi :
Help Desk CTM. (Cawangan Teknologi Maklumat)
Tel : 03-89929779 / Email : helpdesk_ctm@nsc.gov.my


  Powered By FreeFlow